Certifierad i PATRIARK. Bedömning av risk för hedersrelaterat våld och SARA:SV och SARA-V3. Bedömning av risk för partnervåldVälkommen till Aviva

 

 

 

 Naska Ismail
              Aviva erbjuder utbildning i evidensbaserade metoder, konsultation och implementeringsstöd